27 January 2022 The Irish Film & Television Network
     
IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
Bainisteoir CÚLA4 – Post Buan
Location:
Gaillimhe
Contact:
Orla
Address:
Baile na hAbhann, Co na Gaillimhe, H91 X4T0
Phone:
n/a
Date Posted:
Samhain 25ú
Email:
cv @ tg4.ie

«Back To Jobs
 

Bainisteoir CÚLA4 – Post Buan

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost Bainisteoir ar Chainéal CÚLA4. Is post sinsearach, dúshlánach, é seo ag bainistiú agus ag forbairt Chainéal CÚLA4.  Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 i nGaeltacht na Gaillimhe agus freagrach don Stiúrthóir Margaíochta, Forbartha agus Comhpháirtíochtaí. 

Cúramaí
Beidh an té a cheapfar freagrach as ceannasaíocht a ghlacadh ar fhorbairt Cainéal CÚLA 4, as láithreachas agus margaíocht CÚLA4 a stiúradh agus as ardáin CÚLA4 a chur chun cinn i measc an phobail féachana leathan in Éirinn agus thar lear.  I measc na gcúraimí a bheidh i gceist, beidh:

 • Straitéis agus plean oibre Chainéal CÚLA4 a forbairt agus a chur i bhfeidhm.
 • Forbairt a dhéanamh ar láithreachas CÚLA4
 • Ábhar láithreachais agus neamhlíneach CÚLA4 a léiriú agus a threorú.
 • Ardáin CÚLA4 a fhorbairt agus a chur chun cinn
 • Forbairt a dhéanamh ar mhargaíocht, feachtais agus imeachtaí CÚLA4
 • Comhoibriú le comhlachtaí léirithe chun plean poiblíochta a chur le chéile do shraitheanna nua don Óige.
 • Oibriú i bpáirt leis an Eagarthóir Coimisiúnaithe Óige le forbairt a dhéanamh ar sholáthar & Sceideal CÚLA4.
 • Treoir & freagracht a ghlacadh as Sceideal & Láithreachas CÚLA4
 • Bainistiú a dhéanamh ar fhoireann CÚLA4
 • Comhoibriú le pobail féachana agus eagrais Óige le himeachtaí a eagrú.

Nithe atá riachtanach don phost seo:

 • Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí chruthaithe ar fhoireann a bhainistiú.
 • Is buntáiste é taithí ag obair le daoine óga agus / nó tuiscint ar an gcuraclam oideachais a bheith ag an té a cheapfar.
 • Sár-thuiscint ar chumas na meán sóisialta agus na n-ardán digiteach lucht féachana a aimsiú.
 • Tuiscint ar na pobail féachana atá ag CÚLA4
 • Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.
 • A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh agus a chinntiú go mbeidh ábhar, a bheidh ar ardchaighdeán, réidh agus ar fáil in am.
 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.

Beidh an tuarastal de réir cháilíochtaí agus thaithí an té a roghnófar.

Is é 4pm Déardaoin  9 Nollaig 2021 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.  Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais ina leagtar amach an bealach a n-oireann do thaithí agus do cháilíochtaí don ról seo chuig cv @ tg4.ie.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.

Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéas chlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá TG4 dearfach faoin Éagsúlacht. Fáiltíonn muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.


Apply Now / Email: cv @ tg4.ie

Deadline: Nollaig 9ú

www.tg4.ie


Latest Film & TV Industry Jobs / Classifieds
Bainisteoir Léiriúcháin
Ros na Rún   Deadline: January 28th
Junior Videographer
GK MEDIA   Deadline: January 28th
Assistant Producer (Oireachtas TV)
Pi Comms   Deadline: January 28th
Post Producer/Bookings Manager
EGG Post Production   Deadline: January 31st
Subtitler and Audio Describer
Telegael   Deadline: January 31st
3D Generalist/Motion Graphics Artist
Element Post Production   Deadline: February 4th
Creative Development Executive
Danú Media   Deadline: February 5th
Junior Broadcast Engineer
Pi Comms   Deadline: February 7th
Marketing and Communications Coordinator
Fís Éireann/Screen Ireland   Deadline: February 9th
Bookings Coordinator/Producer
Gorilla Post Production   Deadline: February 11th
Production Co-Ordinator
Appetite Media   Deadline: February 11th
VFX Producer
Egg VFX   Deadline: February 12th
Project Coordinator
Little Moon Animation   Deadline: February 18th
Head of Content
Deadpan Pictures   Deadline: February 18th
Junior Editor
Nomos Productions   Deadline: February 18th
Talent Manager
High Res   Deadline: February 20th
3D Generalist
SSVFX   Deadline: February 26th
Nuke Compositors
SSVFX   Deadline: February 26th
FX Artist
SSVFX   Deadline: February 26th
Matte Painter Artist
SSVFX   Deadline: February 26th
3D Modeler & Texture Artist
SSVFX   Deadline: February 26th
VFX Coordinator
SSVFX   Deadline: February 26th
Studio Co-Ordinator
SSVFX   Deadline: February 26th
Junior Pipeline TD, Visual Effects
SSVFX   Deadline: February 26th


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
bodrum escort bayan escort antalya gumbet escort