17 April 2021 The Irish Film & Television Network
     

Irish Film and Television Network

 »

Jobs / Classifieds

 » Job Detail


IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | Fíbín Media
Company:
Fíbín Media
Position:
Senior Television Producer
Location:
Galway
Contact:
Berni Hoban
Address:
Ballynahown South, Tully, Co. Galway
Phone:
Date Posted:
March 12th
Email:
bernie @ fibinmedia.ie

«Back To Jobs
 

Senior Television Producer  

An opportunity to move to the west of Ireland, a 40 minute drive from Galway city on the beautiful Wild Atlantic Way, Fíbín Media wish to recruit a Senior Television Producer, on a permanent basis. 

Established in 2008, this multi award-winning Connemara-based television production company currently has a broad slate of projects and strong creative team that produces high quality content. Fíbín Media is a fast-growing company and are currently in the process of building a TV studio on site in Connemara.  We want to be at the leading edge of content creation and production for young people in Ireland while also developing our content for older viewers through exciting projects.

Working with the Executive Producer, the Senior Producer will oversee all projects on the slate and act as the key decision-maker and liaison between Fíbín Media, funders and broadcasters. We are looking to work with an energised and passionate person with the aim of growing the company.  

Key Responsibilities  

 • Create production budgets and shooting schedules and ensure productions stay on schedule and within budget  
 • Oversee all projects from pre-production, production through to post-production  
 • Establish development and production plans for the slate, in consultation with Chief Operations Officer 
 • Promote a positive work environment for the team, where inclusivity is a priority  
 • Supervise and mentor a small team of Producers   
 • Oversee the hiring of key members of crew including negotiating and issuing crew contracts  
 • Ensure quality of shoots and provide regular feedback to entire crew  
 • Perform research tasks and select shoot locations  
 • Troubleshoot problems that arise during production  
 • Ensure compliance with relevant regulations, codes of practice and health and safety laws  
 • Work with the company directors to develop and implement company strategy and vision  
 • Work on developing our green strategy and our commitment to a better and greener way of production  

Requirements

 • Minimum five years' experience producing television programmes (or equivalent Credits as main producer) 
 • Experience in Co-productions national/international   
 • Experience working in children's TV a distinct advantage   
 • Fluency in Irish desirable  
 • Passionate about young people's programming 
 • Excellent planning and multi-tasking skills  
 • Ability to work well under pressure and meet deadlines  
 • Flexible and mobile and ability to handle financial responsibility  
 • Strong interpersonal skills 
 • Full driver’s licence

Please send your CV along with an expression of interest letter to the COO Bernadette Hoban – bernie @ fibinmedia.ie by Friday 9th April, 2021

All applications will be dealt with in a confidential manner

 

Léiritheoir Teilifíse Sinsearach 

Tapaigh do dheis bogadh go hIarthar na hÉireann, turas 40 nóiméad ó chathair na Gaillimhe ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin. Tá Fíbín Media sa tóir ar Léiritheoir Teilifíse Sinsearach, ar bhonn buan.  

Bunaíodh an comhlacht léirithe teilifíse, a léiríonn ábhar meán ar ardchaighdeán, i gConamara i 2008. Tá foireann chruthaitheach láidir ag an gcomhlacht anois agus scláta leathan tionscadal a bhfuil duaiseanna bainte acu. Tá Fíbín Media ag fás go tapa agus an comhlacht i mbun stiúideo teilifíse a thógáil ar an láithreán i gConamara. Is é an aidhm atá againn a bheith ar thús cadhnaíochta i gcruthú agus i léiriú ábhar do dhaoine óga in Éirinn chomh maith le bheith ag forbairt ár n-ábhar do lucht féachana níos sine trí thionscadail spreagúla a léiriú. 

Tá Fíbín Media ag iarraidh post mar Léiritheoir Teilifíse Sinsearach a líonadh. Ag tuairisciú chuig an bpríomhfheidhmeannach, beidh an Léiritheoir Teilifíse freagrach as maoirseacht a dhéanamh ar na tograí ar fad agus a bheith mar idirghabhálaí idir Fíbín Media and na na craoltóirí tráchtála. Táimid ag súil le bheith ag obair le duine fuinniúil agus paiseanta agus muid ag iarraidh an comhlacht a fhás.
 

Freagrachtaí 

 • Buiséad agus sceidil léiriúcháin a chruthú agus a rialú agus leiriúcháin a sheachadadh in am agus de réir an bhuiséid 
 • Maoirseacht a dhéanamh ar dhul chun cinn na gclár ó reamhléiriuchán, léiriuchán go iar-léiriuchán
 • Pleananna forbartha agus léirithe a bhunú don scláta, i gcomhar leis an COO
 • Timpeallacht oibre dearfach a chothú don fhoireann, agus tús áite á thabhairt don uileghabhálacht
 • Maoirseacht agus cóitseáil a dhéanamh ar na Léiritheoirí 
 • Stiúrthóirí agus baill lárnacha eile den chriú a fhostú, conarthaí a shocrú san áireamh
 • Caighdeán siútanna a chinntiú agus aiseolas a chur ar fáil don chriú go léir 
 • Taighde agus cinneadh a dhéanamh ar láthair agus maidir leis an láthair taifeadta
 • Fadhbanna a thagann aníos le linn léiriúchán a réiteach
 • Cinntiú go gcomhlíontar rialacháin ábhartha agus dlíthe sláinte agus sábháilteachta 
 • Oibriu le stiúrthóirí an chomhlachta le straitéis agus fís an chomhlachta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm
 • Ár straitéis ghlas a fhorbairt agus cur lenár dtiomántas slí léirithe atá níos fearr agus níos glaise a chinntiú

Riachtanais

 • Cúig bhliana taithí ag léiriú cláracha teilifíse, cláir do dhaoine óga mar bhuntáiste 
 • Ábalta oibriú trí Ghaeilge  
 • Scileanna láidre pleanála agus tú ag obair ar thograí éagsúla
 • Bheith in ann obair faoi bhrú agus spriocdhátaí a chomhlíonadh 
 • Paiseanta faoi chláir do dhaoine óga 
 • Buntáiste mór taithí ar chomhléiriúcháin náisiúnta/idirnáisiúnta
 • Scileanna láidre idirphearsanta 
 • Solúbtha agus soghluaiste agus an cumas freagracht airgeadais a láimhseáil 
 • Láncheadúnas tiomána 

Seol iarratas chuig an príomhoifigeach oibriúcháin Bernadette Hoban - bernie @ fibinmedia.ie  roimh Dé hAoine 9ú Aibreán, 2021

Déileálfar le gach léiriú suime faoi rún.

 


Apply Now / Email: bernie @ fibinmedia.ie

Deadline: April 9th


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
bodrum escort bayan escort antalya gumbet escort