2 October 2020 The Irish Film & Television Network
     

Irish Film and Television Network

 »

Jobs / Classifieds

 » Job Detail


IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | Meangadh Fíbín/Fíbín Media
Company:
Meangadh Fíbín/Fíbín Media
Position:
Léiritheoir Teilifís/Television Producer
Location:
Galway
Contact:
Bernie
Address:
An Tulaigh, Baile na hAbhann, Co na Gaillimhe
Phone:
091 505855
Date Posted:
December 5th
Email:
bernie @ fibinmedia.ie

«Back To Jobs
 

Tá Meangadh Fíbín, comhlacht léiriúcháin cláir do dhaoine óga atá lonnaithe i gConamara, ag iarraidh post mar Léiritheoir Teilifíse a líonadh. Ag tuairisciú chuig an príomhfheidhmeannach, beidh an Léiritheoir Teilifíse freagrach as cláir teilefíse do dhaoine óga a léiriú.

Freagrachtaí

 • Sceidil léiriúcháin a chruthú agus sceidil siútanna a eagrú
 • Buiséad léiriúcháin a rialú agus achmhianní a leithdháileadh
 • Feidhmiú mar fuaimchlár don Stiúrhtóir
 • Cáilíocht siútanna a chinntiú agus aiseolas a chur ar fáil don Stiúrthóir, Ceamaradóirí, Eagarthóirí agus Léiritheoir Feidhmiúcháin
 • Réiteach a dhéanamh ar fhadhbanna a thagann aníos le linn léiriúchán
 • Cinntiú go gcomhlíontar rialacháin ábhartha agus dlíthe sláinte agus sábháilteachta
 • Maoirseacht a dhéanamh ar dul chun cinn na gcláir ó reamhléiriuchán, léiriuchán go iar-léiriucha
 • Léiriúcháin a sheachadh in am agus de réir an bhuiséid
 • Scripteanna a chur in eagar

Promhscileanna

 • Ní mór ar a laghad cúig bliana taithí ag léiriú cláracha teilifíse, cláir do dhaoine óga mar bhuntáiste
 • Líofacht sa Ghaeilge inmhianaithe
 • Scileanna láidre pleanála
 • Bheith in ann obair faoi bhrú agus spriocdátaí a chomhlíonadh
 • Scileanna láidre idirpearsanta
 • Solúbtha agus soghluaiste agus an cumas freagracht airgeadais a láimhseáil

Fíbín Media, a Connemara-based young people’s produciton company, wish to recruit a Television Producer. Reporting to the CEO, the Television Producer will be responsible for producing children’s programmes.

Producer Responsibilities

 • Create production schedules and organise shooting schedules
 • Control the production's budget and allocate resources
 • Act as a sounding board for the director
 • Ensure quality of shoots and provide feedback to Director, Camera Operators, Editors and Commissioing Editors
 • Troubleshoot problems that arise during production
 • Ensure compliance with relevant regulations, codes of practice and health and safety laws
 • Supervise the progress of the project from pre-production, production through to post-production
 • Deliver the finished production on time and to budget.
 • Edit scripts for projects..

Producer Requirements

 • Minimum five years’ experience producing television programmes
 • Experience working in children’s TV a distinct advantage
 • Fluency in Irish desirable
 • Excellent planning and multi-tasking skills
 • Ability to work well under pressure and meet deadlines
 • Flexible and mobile and ability to handle financial responsibility
 • Strong interpersonal skills

Apply Now / Email: bernie @ fibinmedia.ie

Deadline: December 17th

www.fibinmedia.ie
 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
bodrum escort bayan escort antalya gumbet escort