9 August 2020 The Irish Film & Television Network
     

Irish Film and Television Network

 »

Jobs / Classifieds

 » Job Detail


IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | Ros na Rún
Company:
Ros na Rún
Position:
Scéalaí Sinsearach
Location:
Spiddal
Contact:
Siobhán Ní Ghadhra
Address:
Phone:
Date Posted:
September 9th
Email:
siobhang @ rosnarun.com

«Back To Jobs
 

Scéalaí Sinsearach

Tá Ros na Rún ag lorg iarratais do Scéalaí Sinsearach. Beidh an té a cheapfar ag obair le foireann chruthaitheach Ros na Rún, idir chriú agus cliar chun Sobaldráma de ard chaighdeán a sholáthar don lucht féachana.

Cúraimí/Taithí

-  Ceannasaíocht a dhéanamh ar an bhfoireann scéil agus scripte i Ros na Rún 

-Eagarthóir Scripte Sinsearach 

-Ag obair le Léiritheoirí chun a chinntiú go bhfuil an fís cruthaitheach dá chomhlíonadh sna scéalta

- Ag plé cúrsaí scripte leis an craoltóir agus ag cinntiú go bhfuil freastal dhá dhéanamh ar an lucht féachana cuí

 

Cáilíochtaí

  • Gaeilge líofa, idir labhartha agus scríofa.
  • Taithí (5 bliana ar a laghad) ar eagarthóireacht scripte / scríbhneoireacht
  • Tuiscint láidir ar cúrsaí scéil agus struchtúr

- Scileanna Cumarsáide láidre.

- Dea-scileanna bainistíochta ama, agus a bheith in ann oibriú faoi bhrú agus as do stuaim féin

- Taithí a bheith ag obair le foireann cruthaitheach

-  Eolas fairsing ar lucht féachana Ros na Rún agus ar na scéalta / na caraichtéar

Beidh an post seo lonnaithe sa Spidéal, Co. na Gaillimhe.

Féadfar an tuarastal a phlé, ag braith ar thaithí.

 

Má tá suim agat sa phost thuas, déan iarratas i scríbhinn agus seol é go leictreonach le do CV chuig:

siobhang @ rosnarun.com

Spriocdháta Iarratais: 20ú Meán Fómhar 2019

 

Is fostóir comhionnanais í Ros na Rún

 


Apply Now / Email: siobhang @ rosnarun.com

Deadline: September 20th


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter