10 December 2023 The Irish Film & Television Network
     
IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
Rúnaí / Fáilteoir
Location:
Baile na hAbhann
Contact:
Address:
Phone:
Date Posted:
2023-09-19
Email:
cv @ tg4.ie

«Back To Jobs
 

Conradh 2 bhliain

Is mian le TG4 Rúnaí / Fáilteoir a earcú a bheidh lonnaithe sa gCeannáras i mBaile na hAbhann. 

Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéaschlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá TG4 i bhfabhar na héagsúlachta. Fáilteoidh muid roimh iarratais ó dhaoine ó chúlraí éagsúla.

An Ról

Éireoidh leat sa ról seo más duine tú atá ábalta oibriú go muiníneach as do stuaim féin agus go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil. Beifear ag súil go mbeidh tú dírithe ar an obair, go mbeidh ardscileanna cumarsáide agat, teacht i láthair taitneamhach, ábalta oibriú mar chuid d’fhoireann agus taithí chruthaithe agat i ról den chineál céanna.    

Ag freagairt don Bhainisteoir Oifige, beidh an Rúnaí / Fáilteoir freagrach as :

  • Dualgais ghinearálta riaracháin agus tacaíochta a chur ar fáil ar fud rannóg 
  • Dualgais an fháilteora a chomhlíonadh  
  • Fáilte a chur roimh chuairteoirí, custaiméirí agus aíonna

Nithe atá riachtanach don phost seo:

  • A bheith tiomanta d’Fhís, Misean agus Straitéis TG4 a chur i bhfeidhm.
  • Eolas maith ar ríomhairí (sárthuiscint ar Excel, MS Office, ar na hArdáin Meán Sóisialta) agus an cumas córais nua a fhoghlaim go tapa 
  • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach, i dtimpeallacht spreagúil. 
  • Fócas dearfach, cumas maith foirne agus taithí ar obair riaracháin agus ar obair fáiltithe.
  • A bheith ábalta spriocanna oibre a chomhlíonadh.
  • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga. 

Is ón 9:00-17:00, ó Luan go hAoine na huaireanta oibre.
Is 4pm Dé Luain an 9 Deireadh Fómhair 2023 an spriocdháta d’iarratais. Seol d’iarratas mar aon le litir iarratais chuig cv @ tg4.ie.


Apply Now / Email: cv @ tg4.ie

Deadline: 9th October, 2023
Latest Film & TV Industry Jobs / Classifieds
FilmEU Research Co-ordinator (Post-Doctoral Researcher II)
IADT National Film School   Deadline: 11th December, 2023
Operations Manager - FilmEU / European University (APO)
IADT National Film School   Deadline: 11th December, 2023
FilmEU Academic Co-ordinator (Lecturer Structured)
IADT National Film School   Deadline: 11th December, 2023
Assistant Lecturer in Character and Makeup Design (Design for Film)
IADT National Film School   Deadline: 11th December, 2023
Senior Technical Officer
IADT National Film School   Deadline: 11th December, 2023
Videographer - Creative Futures Academy (Technician Grade)
IADT National Film School   Deadline: 11th December, 2023
Client Service Co Ordinator
Screen Scene   Deadline: December 18th
Eagarthóir Coimisiúnaithe Comhlíontachta
TG4   Deadline: 22nd December, 2023


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
canli bahis siteleri rulet siteleri bahis siteleri yeni giris casino siteleri deneme bonusu veren siteler bahis siteleri free spin veren siteler deneme bonusu veren slot siteleri