27 January 2022 The Irish Film & Television Network
     
IFTN JOB / CLASSIFIEDS LISTING | TG4
Company:
TG4
Position:
Láithreoir CÚLA4
Location:
Gaillimhe
Contact:
Orla
Address:
Baile na hAbhann, Co na Gaillimhe, H91 X4T0
Phone:
n/a
Date Posted:
Samhain 25ú
Email:
cv @ tg4.ie

«Back To Jobs
 

Láithreoir CÚLA4

Fáilteoidh TG4 roimh iarratais ar an bpost Láithreoir ar Chainéal CÚLA4. Beidh ról lárnach ag an té a cheapfar ag cur sceideal CÚLA4 i láthair an phobail féachana, ar an teilifís agus ar na meáin shóisialta.  Beidh an té a cheapfar lonnaithe i gCeannáras TG4 i nGaeltacht na Gaillimhe agus freagrach do Bhainisteoir  CÚLA4.

Duine  fuinniúil, cumasach atá ag teastáil chun ábhar clár agus míreanna Leanúnachais CÚLA4 a chur i láthair agus chun freastal ar ardáin shóisialta TG4.  

Cúramaí
Beidh an té a cheapfar ag feidhmiú ina Ambasadóir Branda agus ina Láithreoir Leanúnachais le Cainéal CÚLA4 TG4.  Beidh an té seo freagrach as seo a leanas:

 • Cumarsáid a dhéanamh leis an lucht féachana ar Ardáin Shóisialta CÚLA4
 • Cur le branda TG4 trí Ghlór & Aitheantas a thabhairt don chainéal, ar an aer, ar líne agus i measc an phobail.
 • Ábhar & Leanúnachas a chur i láthair do Chainéal Cúla 4 TG4
 • Cumarsáid a dhéanamh leis an Lucht Féachana trí Ghuthú, na Meáin Shóisialta & srl.
 • Lucht féachana a threorú chuig ábhar Cúla 4 TG4.
 • Ionadaíocht a dhéanamh do TG4 ag ócáidí pobail & poiblí.

Nithe atá riachtanach don phost seo:

Cumas láithreoireachta, teacht i láthair taitneamhach, urlabhra shoiléir agus ardchumas scríofa agus cumarsáide atá ag teastáil don phost seo.

 • Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4 agus mar sin tá sé riachtanach go mbeadh Gaeilge den scoth ag an té a cheapfar, idir labhairt agus scríobh na teanga.
 • Fócas dearfach agus cumas maith foirne
 • Sár-thuiscint ar chumas na meán shóisialta agus na n-ardán digiteach lucht féachana a aimsiú.
 • Taithí ar ábhar físe / fuaime a chruthú do na hardáin shóisialta
 • Tuiscint ar an bpobal féachana atá ag CÚLA4
 • Taithí mhaith ar chúrsaí riaracháin agus ríomhaireachta (ard-tuiscint ar Excel, MS Office agus ábalta córais nua a fhoghlaim go tapa).
 • Taithí mhaith taighde
 • A bheith ábalta feidhmiú go muiníneach as do stuaim féin, go héifeachtach i dtimpeallacht spreagúil.

Is é 4pm Déardaoin an 9 Nollaig 2021 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais.  Seol d’iarratas mar aon le físeán samplach de do chumas láithreoireachta chuig cv @ tg4.ie.

Conradh 3 bliana atá i gceist leis an bpost seo.

Is í an Ghaeilge teanga oibre TG4.

Fostóir comhionannais deiseanna é TG4 agus déantar iarratais incháilithe a mheas gan beann ar inscne, gnéas chlaonadh, aois, taithí shóisialta, cine agus eitneacht, éagumas, stádas sibhialta an teaghlaigh, creideamh ná ballraíocht den Lucht Siúil. Tá TG4 dearfach faoin Éagsúlacht. Fáiltíonn muid roimh iarratais ó dhaoine a bhfuil cúlraí éagsúla acu.


Apply Now / Email: cv @ tg4.ie

Deadline: Nollaig 9ú

www.tg4.ie


Latest Film & TV Industry Jobs / Classifieds
Bainisteoir Léiriúcháin
Ros na Rún   Deadline: January 28th
Junior Videographer
GK MEDIA   Deadline: January 28th
Assistant Producer (Oireachtas TV)
Pi Comms   Deadline: January 28th
Post Producer/Bookings Manager
EGG Post Production   Deadline: January 31st
Subtitler and Audio Describer
Telegael   Deadline: January 31st
3D Generalist/Motion Graphics Artist
Element Post Production   Deadline: February 4th
Creative Development Executive
Danú Media   Deadline: February 5th
Junior Broadcast Engineer
Pi Comms   Deadline: February 7th
Marketing and Communications Coordinator
Fís Éireann/Screen Ireland   Deadline: February 9th
Bookings Coordinator/Producer
Gorilla Post Production   Deadline: February 11th
Production Co-Ordinator
Appetite Media   Deadline: February 11th
VFX Producer
Egg VFX   Deadline: February 12th
Project Coordinator
Little Moon Animation   Deadline: February 18th
Head of Content
Deadpan Pictures   Deadline: February 18th
Junior Editor
Nomos Productions   Deadline: February 18th
Talent Manager
High Res   Deadline: February 20th
3D Generalist
SSVFX   Deadline: February 26th
Nuke Compositors
SSVFX   Deadline: February 26th
FX Artist
SSVFX   Deadline: February 26th
Matte Painter Artist
SSVFX   Deadline: February 26th
3D Modeler & Texture Artist
SSVFX   Deadline: February 26th
VFX Coordinator
SSVFX   Deadline: February 26th
Studio Co-Ordinator
SSVFX   Deadline: February 26th
Junior Pipeline TD, Visual Effects
SSVFX   Deadline: February 26th


 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors
 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter

 

 

 
bodrum escort bayan escort antalya gumbet escort