21 November 2019 The Irish Film & Television Network
Actors
TV
Crew
Digital
Distribution
Education / Training
Equipment
Festivals / Markets
Finance
Legal
Locations Ireland
Post Production
Production
Rep Bodies
JOBS FILMOGRAPHY NEWS WHO'S WHO DIARY GALLERY IFTA
     
Finance
Corporate Finance
Public Funding
Section 481
Film Insurance
TV Commissions
Information
Who's Who
IFTN Finance News
Site Map
IFTN HOME

Irish Film and Television Network

 »

Finance

 »

IFTN Finance NewsRTÉ Invites Submissions for TG4 Programming 2020-2021
13 Jun 2019 : News Desk
TG4
RTÉ and TG4 are seeking proposals for a traditional Irish Music Series for TG4 to be broadcast in the Traditional Irish music slot at 21:30pm on Sunday nights.

They are looking for an energetic, performance driven series, filmed on location throughout Ireland and beyond.  The series will include the wealth of traditional instrumental music, song and dance – artists of high profile and musicians who may not be well known to a national audience (yet!). 

The series will pay particular attention to the production of performances and provide new offerings in terms of arrangements and / or groupings to appeal to TG4’s core traditional music audiences and a wider general audience both in Ireland and throughout the world.  The series will most likely be presenter led or we welcome suggestions on other ways to link performances and locations. It will be filmed in a fresh and highly visual manner to broadcast as hour long episodes on TG4’s linear schedule and as a new online brand offering additional bite size performances and other material of interest to the growing national and worldwide audience searching for traditional music performance.

Transmission slot: TG4, Sunday 21.30 pm

No. of episodes: 6 hours. TX to begin February 2020.

Programme duration: 50 minutes

Budget: €55,000 per hour plus 20,000 to produce and promote online material.

Audience: National Audience

Submission deadline: July 12th 2019 at 12.00 noon

 

RTÉ invites submissions for TG4 programming 2020-2021 under the entertainment category “Cláracha Gaeilge – New Year’s Eve Celebration”:

RTÉ and TG4 are seeking proposals for an entertaining New Year’s night show from the Connemara Gaeltacht to celebrate the end of 2019 and to welcome in 2020. This 2-hour live show should offer alternative viewing from other shows broadcast on the night and should celebrate our Gaeltacht heritage and culture with references also to Galway 2020.  A live countdown to midnight is also required.

Transmission slot: New Year’s Eve 2019 

No. of episodes: 1

Programme duration: 2-hour live show

Budget: €125k max

Audience: Croí Lucht Féachana

Submission deadline: July 12th, 2019 at 12.00 noon

Ideas to be submited on the eCommissioning system https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx under the programme category “Cláracha Gaeilge – New Year’s Eve Celebration”

Iarratas a dhéanadh tríd coras eCoimisiún RTÉ ag https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx faoi “Cláracha Gaeilge - New year’s Eve Celebration”

RTÉ AG LORG IARRATAS MAIDIR LE CLÁIR DO TG4 FAOIN RÉIMSE

‘CLÁIR GHAEILGE – CEOL TRAIDISIÚNTA’

Fáilteoidh RTÉ agus TG4 roimh iarratais ar shraith ceoil thraidisiúnta a bheidh le craoladh i bpríomham craolta ceoil TG4 – 9:30pm Dé Domhnaigh.

Sraith fhuinniúil, fhísiúil a bheidh ann le béim iomlán ar oirfidigh an cheoil.  Déanfar an tsraith a thaifeadadh ar an láthair i gceantair éagsúla ar fud na hÉireann agus thar sáile.

Beidh togha agus rogha an cheoil uirlise, na hamhránaíochta agus an rince san áireamh, ó cheoltóirí a bhfuil cáil mhór orthu chomh maith le ceoltóirí eile nach bhfuil aithne chomh mór sin orthu (fós!).

Beidh béim láidir ar léiriú agus ar chóiriú na míreanna ceoil chun rogha nua a chur ar fáil do lucht leanta an cheoil thraidisiúnta agus don phobal níos leithne araon.

Beidh idir cheoltóirí a bhfuil próifíl ard acu agus ceoltóirí nach bhfuil i lár an aonaigh fós páirteach agus beidh béim ar chóiriú agus ar léiriú na míreanna ceoil agus ar an léiriú físiúil araon.

Moltar go mbeadh láithreoir ar an tsraith ach beidh fáilte roimh bhealaí físiúla eile chun nasc a dhéanamh idir na míreanna ceoil freisin.

Ní mór na cláir a léiriú mar chláir uair an chloig ar fhad lena gcraoladh i sceideal líneach TG4 agus mar bhranda nua ceoil thraidisiúnta ar líne le míreanna aonair ceoil agus ábhar eile á gcur ar fáil ar ardáin éagsúla de réir mar a bheidh á n-éileamh ag lucht leanta an cheoil go hidirnáisiúnta.

Am craolta: 21:30pm, Dé Domhnaigh.

Fad na sraithe: 6 uair an chloig ar fhad, ag tosú i bhFeabhra 2020.

Fad an chláir: 50’ nóiméad

Buiséad: suas le €55k an uair chomh maith le 20k breise chun ábhar ar líne a chruthú, a léiriú agus chun poiblíocht a dhéanamh air.

Lucht Féachana: Náisiúnta

Tréimhse an chonartha: Aon bhliain amháin.

12 meán lae an 12 Iúil 2019 an dáta deiridh a nglacfar le hiarratais

 

RTÉ ag lorg iarratas maidir le cláir TG4 sna blianta 2020-2021 faoin réimse siamsaíochta "Cláir Ghaeilge - Ceiliúradh Oíche Chinn Bliana":

Tá RTÉ agus TG4 ag lorg iarratas do chlár siamsaíochta Oíche Chinn Bliana a bheidh le craoladh as Gaeltacht Chonamara chun deireadh na bliana 2019 a cheiliúradh agus chun fáilte a chur roimh 2020.   Ba chóir go mbeadh léiriú eile i gceist leis an gclár beo 2 uair an chloig seo seachas mar a bheidh i gceist leis na cláir eile a bheidh le craoladh an oíche sin agus ba chóir go ndéanfaí oidhreacht agus cultúr na Gaeltachta a cheiliúradh chomh maith le tagairt a dhéanamh do Ghaillimh 2020.  Beidh comhaireamh síos go dtí meán oíche ag teastáil chomh maith.

Am sa Sceideal: Oíche Chinn Bliana 2019 

Líon na gclár: 1

Fad an chláir: Clár beo 2 uair an chloig

Buiséad: 125k ar a mhéid

Lucht Féachana: Croí Lucht Féachana

Tréimhse an chonartha – aon bhliain amháin.

An dáta deiridh a nglacfar le hiarratais: 12 meán lae an 12 Iúil 2019.

Ideas to be submited on the eCommissioning system https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx under the programme category “Cláracha Gaeilge -Ceol Tradisiúnta’

Iarratas a dhéanadh tríd coras eCoimisiún RTÉ ag https://e-commissioning.rte.ie/SWIFT.Web/skins/rte/login.aspx faoi “Cláracha Gaeilge - Ceol Tradisiúnta”
BREAKING NEWS
Netflix announces new series Vikings: Valhalla to be filmed in Ashford Studios
Element Pictures’ The Favourite Picks up four EFA Awards as first eight winners announced
Screen Skills Ireland Announces 'First Steps' Event in Association with IFI Education
Principal photography underway on VM Television’s new Irish crime thriller The Deceived

FEATURES & INTERVIEWS
Darklands stars Dane Whyte O’Hara & Damien Gildea speak with IFTN
What Time is Death? Director Paul Duane talks with IFTN
Free Industry Newsletter
Subscribe to IFTN's industry newsletter - it's free and e-mailed directly to your inbox every week.
Click here to sign up.


RELATED NEWS
Hector Ó hEochagáin talks traveling Ó Chósta go Cósta in Hector USA
14 Nov 2019 
Filming begins on Foscadh, Seán Breathnach’s debut Irish Language feature film
06 Nov 2019 
TG4 launches 'Lurgan 2K19' as a digital-first release on YouTube
06 Nov 2019 
The Future is Bright for Nemeton TV and Waterford Institute of Technology Television Graduates
01 Nov 2019 
EDITOR'S PICK
Netflix announces new series Vikings: Valhalla to be filmed in Ashford Studios
Principal photography underway on VM Television’s new Irish crime thriller The Deceived
Winners announced for the 64th Cork Film Festival
RTÉ and Acorn TV commission second season of Irish Comedy Finding Joy
MORE ON IFTN
Irish Production Companies
Listings for Irish film & television production companies
What's In Production?
The latest info on projects filming in Ireland
Latest Industry Jobs
Job listings for Irish film & television crew

CONNECT WITH IFTN
Find us on Facebook
Follow IFTN on Twitter
E-Newsletter Subscribe
Subscribe to RSS Feed
 
 the Website  Directory List  Festivals  Who's Who  Locations  Filmography  News  Crew  Actors


 

Contact Us | Advertise | Copyright | Terms & Conditions | Security & Privacy | RSS Feed | Twitter